Grupi coaching

 

grupi coaching, grupicoaching, meeskonnacoachingGrupi coaching on teenus, kus on kombineeritud individuaalne coaching grupiprotsessidega. Nagu klassikaline coaching on ka grupi coaching keskendunud eesmärkide seadmisele, teadlikkuse tõstmisele, lahendusviiside leidmisele ning nendele pühendumise tõstmisele, kuid seda väikese grupi kontekstis.

Grupis osalevad inimesed ei pea moodustama meeskonda või isegi töötama ühes ja samas organisatsioonis. Tegu on protsessiga, kus iga osaleja lähtub oma ettevõttest ja võtab aluseks enda juhtumi. Lahenduse leidmisel kaasatakse ka teisi grupiliikmeid, kes rikastavad eesmärgini liikumist oma kogemuste, teadmiste, vaadete ja tagasisidega.

Grupi coachingus osalemine annab täiendavalt võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi. Regulaarsete kohtumiste käigus keskendutakse osalevate inimeste ühistele teemadele ning tekib võimalus vaadata asju nö. kõrvalseisja pilguga. Tegeledes ühe teema raames erinevate juhtumitega ning saades osa teiste kogemustest, mõtetest ja lahendustest, laieneb üldine teadlikkus ja tekivad paralleelid enda organisatsioonis toimuvaga.

Coach on moderaatori rollis ja aitab seada eesmärke, hoida nendel fookust, esitab väljakutseid ning võtab räägitu kokku. Ideid pakuvad, otsuseid teevad ja need ellu viivad ikkagi grupiliikmed.